WSPÓŁPRACA
tel: +48 795 556 692
fax: +48 34 314 03 52

Naszą ofertę kierujemy do firm, spółek i instytucji, w których druk stanowi zdecydowaną podstawę funkcjonowania w archiwizacji, korespondencji oraz na innych płaszczyznach działań.

Posiadamy sposobność i możliwość spełnienia wymagań stawianych przez Zamawiających z różnych sektorów, w tym publicznego, odnośnie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dlatego bierzemy bezpośredni udział w konkursach i zapytaniach cenowych a także przetargach ograniczonych i nieograniczonych.

Celem uzyskania oferty, prosimy o skierowania do nas SIWZ lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt.